Document


Genom att verifiera identitet och lagra samtycke så hjälper E-idcheck orgainisationer att effektivt hantera identiteter, personuppgiftsbegäranden och samtycke.

Kontakta WeSafe ITom ni vill veta mer

  E-idcheck Säkerställer att ni effektivt och säkert kan hantera identiteter i er organisation.

  GDPR kräver att verifikation av identitet

  GDPR ställer stora krav på hantering av personuppgifter. Genom att använda E-idcheck för att verifiera identitet innan ni lämnar ut personuppgifter skyddar ni dessa med en effektiv och säker process.

  Helt integrerad i Microsoft molntjänster

  Alla samtycken och identitetsidentifikationer är samlade inom er egna miljö i Office 365. Organisationen kan använda formulär internt, på hemsida, seminarium med mera och all data samlas i er egen miljö

  Att använda E-idcheck är enkelt.

  I formulär ombeds kunden att verifiera sig med Bankid och klistra in en unik kod för verifikation. Vid verifiering över telefon gäller samma förfarande.

  Smidig identitetshantering